Mandatfördelning

Valresultat och mandatfördelning

Den politiska sammansättningen i kommunfullmäktige bestäms av medborgarna genom de allmänna val som hålls vart fjärde år.

Mandatfördelningen i Eda

Mandaten i kommunfullmäktige fördelas proportionellt efter antalet röster som varje parti får i kommunvalet. Det finns 35 ledamöter i kommunfullmäktige i Eda.

Mandatfördelningen styr också hur många ledamöter ett parti har i en nämnd eller styrelse, liksom fördelningen av posterna som ordförande, förste och andre vice ordförande.

Politiskt styre

Eda kommun styrs sedan valet 2022 av ett majoritetsstyre bestående av förtroendevalda från Moderaterna, Centerpartiet, Hela Edas Lista, Vänsterpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna. Det innebär att ordföranden i nämnder och styrelser och utskott kommer från denna koalitionen.


202220182014

Mandat (%)Mandat (%)Mandat (%)
Hela Edas lista (HEL), lokalt parti3(7,69%)5 (13,49)10 (27,72)
Vänsterpartiet (V)2(4,38%)2 (5,45)3 (7,21)
Centerpartiet (C)5(14,70%)7 (18,75)5 (14,27)
Kristdemokraterna (KD)3(8,14%)2 (4,29)1 (2,85)
Socialdemokraterna (S)9 (25,37%)10 (29,98)10 (28,90)
Moderaterna (M)5(14,70%)4 (12,33)3 (9,82)
Liberalerna (L)1(3,22%)1 (3,38)1 (2,29)
Sverigedemokraterna (SD)6(16,76%)4 (11,92)2 (6,02)
Sjukvårdspartiet i Värmland (SjvV )1(4,34%)

Valdeltagande:68,92%70,46%68,56 %