Mandatfördelning

Valresultat och mandatfördelning

Den politiska sammansättningen i kommunfullmäktige bestäms av medborgarna genom de allmänna val som hålls vart fjärde år.

Mandatfördelningen i Eda

Mandaten i kommunfullmäktige fördelas proportionellt efter antalet röster som varje parti får i kommunvalet. Det finns 35 ledamöter i kommunfullmäktige i Eda.

Mandatfördelningen styr också hur många ledamöter ett parti har i en nämnd eller styrelse, liksom fördelningen av posterna som ordförande, förste och andre vice ordförande.

Politiskt styre

Eda kommun styrs sedan valet 2018 av ett minoritetsstyre bestående av förtroendevalda från Centerpartiet, Hela Edas Lista, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Det innebär att ordföranden i nämnder och styrelser och utskott kommer från denna koalitionen.

Minoritetsstyre

Det parti eller den samarbetande koalitionen som har den styrande makten, är i minoritetsställning i kommunfullmäktige.

När ett minoritetsstyre vill driva igenom ett politiskt beslut behöver de ofta söka stöd från andra partier, för att försäkra sig om att förslaget får tillräckligt många röster.


201820142010

Mandat (%)Mandat (%)Mandat (%)
Hela Edas lista (HEL), lokalt parti5 (13,49)10 (27,72)8 (21,61)
Vänsterpartiet (V)2 (5,45)3 (7,21)0 (1,48)
Centerpartiet (C)7 (18,75)5 (14,27)10 (27,86)
Kristdemokraterna (KD)2 (4,29)1 (2,85)1 (2,68)
Socialdemokraterna (S)10 (29,98)10 (28,90)11 (30,09)
Moderaterna (M)4 (12,33)3 (9,82)4 (11,57)
Liberalerna (L)1 (3,38)1 (2,29)1 (2,09)
Sverigedemokraterna (SD)4 (11,92)2 (6,02)0
Valdeltagande:70,46%68,56 %66,99 %