Kommunalråd

Hanna Andersson

Kommunstyrelsens ordförande från och med 1 januari 2023 heter Hanna Andersson och representerar Moderaterna. Det är kommunstyrelsens ordförande som också har titeln kommunalråd och ska ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen.

Kommunalrådet har till uppgift att ha uppsikt över kommunens förvaltning, främja samverkan mellan kommunstyrelsen och övriga utskott och nämnder. Andra uppgifter är att följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor.

Kommunalrådet ska också representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen har bestämt annat. 

Kommunstyrelsens ordförande genom tiderna från kommunsammanslagningen 1971:

1971-1976 Gustav Gustavsson (S)
1977-1985 Harry Ericsson (S)
1986- september 1995 Nils Ericsson (S) 
oktober 1995-1998 Lennart Olsson (S) 
1999-2002 Johanna Söderberg (C) 
2003-2010 Hans-Peter Jessen (S) 
2011-2014 Johanna Söderberg (C) 
2015-2018 Hans Nilsson (HEL) 
2019-2022 Johanna Söderberg (C)
2023 - Hanna Andersson (M)