Rådgivande organ

Vid sidan om utskotten och nämnderna finns ett antal råd. Gemensamt för råden är att de ska fungera som forum för samråd och ömsesidig information inom sina respektive verksamhetsområden.

Råden fattar inga formella beslut men har möjligheter att påverka och lämna synpunkter på den kommunala verksamheten. Råden kan vara remissinstans inom sina verksamhetsområden.

 I Eda kommun finns det två råd:

  • Folkhälsorådet
  • Pensionärs- och tillgänglighetsrådet