Samtal för utveckling

Mötesdeltagare utomhus på Storgatan i Charlottenberg

Igår deltog kommunens näringslivsutvecklare, Pär Sundman tillsammans med Eda Bostads vd, Hans Helldin på ett uppstartsmöte tillsammans med fastighetsägare, entreprenörer och ideella krafter i syfte att diskutera potential och utvecklingsmöjligheter för Storgatan i Charlottenberg.

Ett inspirerande möte där kreativitet och nytänkande flödade och som redan senare på kvällen resulterade i skapande av egen ny facebookssida, där den som vill kan följa processen: Du kommer till facebooksidan genom att klicka här

2022-09-14