Samarbetsavtal med IUC

Illustration av stålplattor med texten Eda kommun hjärta IUC / Stål & Verkstad sant

Eda kommun har nu ingått ett samarbetsavtal med IUC / Stål & Verkstad, en oberoende aktör i Värmland med bred kunskap om industrins utmaningar, behov och möjligheter.

IUC är mycket glada för detta fördjupade samarbete med Eda kommun. Samverkan mellan kommun, kluster och industri är centralt för att driva branschens och de individuella företagens konkurrenskraft.

"Vi ser nu fram emot ännu fler aktiviteter som ger nytta för Eda kommun och kommunens näringsliv", säger Mattias Säfström, VD i IUC / Stål & Verkstad.

Varför ett fördjupat samarbete med IUC / Stål & Verkstad ur Eda kommuns perspektiv:

Industrin i Eda kommun är en jätteviktig och stor bransch. Kommunen har cirka 25 st verksamma industriföretag med tillsammans 560 anställda. Man pratar ibland om direkt industri och indirekta industrijobb, där man menar att varje direkt industrijobb ger 1.5 jobb i närliggande branscher. Industrin har därför stor betydelse för kommunens välfärd. För kommunens skattebas utgör industrijobben cirka 29 %. Genomsnitt i Värmland är 24%.

Några av de saker IUC / Stål & Verkstad kan hjälpa Eda Kommuns företag med:

  • Kompetens – kompetensförsörjning, kompetensutveckling och strategisk förmåga hos företagen
  • Effektivitet / Lean
  • Digitalisering / Automation / Robotisering
  • Marknadsutveckling – för att nå fler kunder nationellt + internationalisering
  • Hållbarhet - innefattande grön omställning och jämställdhet och mångfald (hör även ihop med kompetensförsörjning)

För stunden finns även utmaningar i material- och komponenttillgång, hantering av prisökningar samt utmaningar i logistikkedjor kopplat till pandemin och kriget i Ukraina, där kanske IUC kan göra skillnad.

Kontakta gärna näringslivsutvecklare Pär Sundman på telefon: 0571-282 46 eller e-post: par.sundman@eda.se om du vill att han tar med sig IUC / Stål & Verkstads processledare och kommer ut på ett förutsättningslös möte för att diskutera er utvecklingspotential.

2022-03-21