Har du koll på kommunens upphandlingar?

Tecknad handskakning med Eda kommun logga på en sida och illustration för företag på en sida

Eda kommun är igång med upphandlingarna inför hösten. Du har nu möjlighet att lämna in ett anbud om ditt företag är intresserad av att bli leverantör till kommunen.

Offentlig upphandling är den process som kommuner och andra offentliga organisationer använder för att göra inköp av varor, tjänster eller byggentreprenader. Syftet är både att värna om skattemedlen och att säkra sund konkurrens, samt ge företag möjlighet att göra affärer med offentlig sektor på lika villkor. Det finns regler för hur detta ska gå till.

Eda kommun samverkar med Arvika kommun och har en gemensam upphandlingsenhet. Enligt lag samlar och annonserar vi våra upphandlingar i en allmänt tillgänglig databas, upphandlingssystemet vi använder oss av är Mercell TendSign. Här kan du också prenumerera på upphandlingar som annonseras för att undvika att missa ett kontrakt.

Sök och lämna anbud via vår databas: Mercell TendSign

2021-09-13