Finbesök i Eda kommun

Deltagare utanför Antiphon

IUC Stål & Verkstad valde att förlägga sin 10:e "Värmlandsresa" till Eda kommun och besökte under måndagen två av våra framgångsrika företag, Norma och Antiphon.

IUC arrangerar årligen denna typ av resa, där man bjuder in politiker från både Riksdag och Region för att proaktivt stimulera till samtal om industrins utmaningar och framtida möjligheter.

Bland de 25 deltagarna som både fick lyssna till respektive företags nuläge och ta del av deras produktionsanläggning fanns kommunalråd Hanna Andersson och kommunens näringslivsutvecklare Pär Sundman.

2023-05-16