Företagsbesök - Fundo Components

Mikael Wandér och Anders Andersson i skyddskläder

Kommunchef Anders Andersson och näringslivsutvecklare Pär Sundman var idag, tisdag den 11 oktober och träffade Mikael Wandér, ny platschef på Fundo Components AB.

Ett trevligt och informativt besök, där Mikael Wandér visade upp produktionslokalerna och berättade om flera omvärldsfaktorer som just nu faktiskt talar till Fundos fördel. Företaget har idag cirka 70 anställda.

Vill du som företagare också ha besök? Kontakta vår näringslivsutvecklare, Pär Sundman på telefon 070-220 12 28 eller e-post par.sundman@eda.se.

2022-10-11