Elkostnadsstöd för elintensiva företag

Kvinna håller i metallverktyg

Nu kan företag som använt mycket el ansöka om elkostnadsstöd från Energimyndigheten.

Elkostnadsstöd för elintensiva företag riktar sig till företag som använder mycket el i sina processer och har drabbats hårt av höga elpriser. Stödet gäller för perioden oktober-december 2022.

Ansökan är öppen från 6 mars till och med 17 april 2023.

På Energimyndighetens webbplats kan du läsa mer och räkna ut om ditt företag har rätt till stödet: Elkostnadsstöd för elintensiva företag

2023-03-09