Eda kommun är anslutna till Serverat

En penna i en hand vid checklista

Pär Sundman, kommunens näringslivutvecklare vill presentera en digital nyhet för dig som företagare eller blivande entreprenör - som underlättar och ger dig en bättre översikt över vilka tillstånd som krävs för olika typer av verksamheter.

Det digitala verktyget som heter Serverat har skapats av Tillväxtverket och ger dig som företagare förutom en översikt av olika branschspecifika tillstånd, även en checklista över vilka myndighetskontakter du bör etablera - innan start av olika typer av verksamheter.

Följ nedanstående länk hos verksamt.se så finner du guider och checklistor inom olika områden. Du svarar på frågor om din verksamhet och utifrån svaren skapas en checklista som är anpassad efter just dina specifika förutsättningar. Du får reda på vilka statliga och kommunala tillstånd som behövs och länkar till mer information och e-tjänster hos kommunen och andra myndigheter. Verksamt.se är myndigheternas gemensamma webbplats för företagsinformation och företagstjänster.

Fördelar vi hoppas uppnå, genom denna digitala förenkling är:

  • Enkla svar på vilka tillstånd som krävs? Vilka aktörer måste kontaktas?
  • I vilken ordning ska ärendena genomföras?
  • Vilka krav ställs på verksamheten och hur uppfyller jag dessa?
  • Hur söker jag tillstånd och vilka uppgifter behöver myndigheterna?
  • Samma uppgifter lämnas till flera olika myndigheter.
  • Finns det e-tjänster för att ansöka om olika tillstånd?

Skapa din checklista på Verksamts webbplats: Checklistor för att starta företag

Vid frågor eller funderingar - Kontakta Pär Sundman via telefon på 070-220 12 28 eller mail, par.sundman@eda.se

2022-11-14