Eda kommun bjuder in till en kostnadsfri heldagsutbildning

Aktuellt

Vi vill fortsätta utveckla samverkan mellan Eda kommun och Er som företagare i kommunen och bjuder därför in till en heldagsutbildning om klartänkt ledarskap och positiv psykologi.

Samtliga kommunens chefer kommer att delta och vi hoppas genom en samverkan om kompetensutveckling med näringslivet kunna utveckla ett gemensamt forum - som gagnar såväl kommun som vårt lokala näringsliv både här och nu och i en framtid.

  • Reservera därför onsdagen den 20 september i Folkets hus A-sal i Charlottenberg
  • Vi startar med en frukostmacka vid 09.30.
  • Äter gemensam lunch mellan 12.00 - 13.00 och avslutar dagen vid 15.00

Under dagen kommer vi att vägledas av coacherna från Clarity of Mind, Lillemor Thorsén och Magnus Öhman i tankens kraft och vad som gör oss mer klartänkta.

Vad gör oss välmående och framgångsrika i vårt ledarskap och hur kan vi utveckla vår arbetsgrupp? Vad gör framgångsrika ledare som gör skillnad?

Clarity of Mind hanterar helheten och konceptet bygger på evidensbaserad forskning i varje led.
Clarity of Mind ger dig verktygen som skapar varaktig beteendeförändring - vilket leder till Klartänkt Ledarskap.

* Obligatoriska uppgifter