Ledsagarservice

Ungomar dans musikkonsert

Har du funktionsnedsättningar som gör att aktiviteter på egen hand inte är möjliga kan du ansöka om insatsen ledsagarservice.

Insatsen ledsagarservice ska vara personligt utformad och tillgodose behoven av att exempelvis delta i fritidsaktiviteter och kulturliv, besöka vänner eller för att komma ut på en promenad.

Ledsagare är ett arvoderat uppdrag som kan utföras vid sidan av arbete eller studier. Insatsen beviljas med ett antal timmar per vecka eller månad.

Kontakta vår handläggare för information om ansökan med mera.