Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Insatsen korttidsvistelse utanför det egna hemmet kan ges i olika former. Vanligast är att du vistas i en annan familj eller på ett korttidshem under korta men ofta regelbundet återkommande perioder. Korttidsvistelse kan också vara att du deltar i en lägerverksamhet.

Korttidsvistelse syftar till att ge den som har funktionsnedsättning miljöombyte och stimulans i den personliga utvecklingen samtidigt som anhöriga ges avlastning.

Kontakta var handläggare för information om ansökan med mera.