Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Pojke spelar Fia

Korttidtstillsyn för skolungdom över 12 år är en insats som avser barn som har omfattande funktionsnedsättning.

Insatsen gäller före och efter skoldagen samt under skolloven under den tid som vårdnadshavaren arbetar. Insatsen kan till exempel ges inom kommunens vanliga fritidsverksamhet.

Kontakta vår handläggare för information om ansökan med mera.