Starta Livsmedelsföretag

Starta livsmedelsföretag

Om du vill bedriva en livsmedelsverksamhet så måste den vara registrerad hos Miljö- och byggavdelningen. En ny registrering måste även genomföras vid ägarbyte av befintlig anläggning. Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning ska lämnas in till Miljö- och byggavdelningen senast två veckor innan planerad verksamhetsstart.

Anmälan kan göras via e-tjänsten ”Registrering av livsmedelsanläggning”, se länk längre ner.

Miljö- och byggavdelningen godkänner inte längre några livsmedelslokaler utan gör den första kontrollen när verksamheten har startat. Ansvaret för att verksamheten uppfyller de lagkrav som finns ligger alltså på verksamhetsutövaren. Miljö- och byggavdelningen kan vara rådgivande i viss utsträckning men i detaljfrågor rörande ritningar, rutiner, arbetssätt m.m. bör en konsult inom livsmedelsområdet kontaktas.

Att tänka på

Som livsmedelsföretagare är det viktigt att du har tillräckliga kunskaper om hygien och vilka risker som hantering av livsmedel kan medföra. Det ska även finnas en egenkontroll i verksamheten med tydliga rutiner för städning, temperaturmätning och personlig hygien m.m. Det är också viktigt att lokalerna utformas och anpassas efter den typ av verksamhet som ska bedrivas. Vid eventuell ombyggnation bör kommunens bygglovshandläggare kontaktas eftersom det då kan krävas bygglov.

Betydande ändringar av verksamheten ska alltid anmälas till Miljö- och byggavdelningen, såsom ändring av verksamhetsinriktning, fakturaadress m.m.

Dricksvatten

Tänk även på att enskilda dricksvattentäkter som förser livsmedelsverksamheter med vatten ska vara registrerade. Se registrering av vattenanläggning för mer information!