Stipendier, pris och utmärkelser

Idrottspristagare

Eda kommun förvaltar ett flertal stiftelser som har kommit till genom att gamla kommuninvånare har testamenterat sina tillgångar till en stiftelse som ska förvaltas av Eda kommun och varje år dela ut avkastningen av tillgångarna.

De olika stiftelserna har olika stadgar. I stadgarna står det reglerat vilka det är som får ansöka om stipendium ur stiftelserna.