Möten, handlingar och protokoll

Är du intresserad av vad olika nämnder och styrelser diskuterar och tar beslut om kan du ta del av det här. I menyn finner du kallelser och handlingar, protokoll och sammanträdestider.

Om ett ärendet är sekretessbelagt kan allmänheten inte ta del av handlingarna.

Vill du ta del av sammanträdeshandlingar eller protokoll från tidigare år än de som publiceras här, kontakta Medborgarkontoret.

Sammanträdeshandlingar

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, jävsnämnden, valnämnden och utskotten lägger ut sina kallelser här. Kallelserna publiceras ca 1 vecka innan sammanträdet äger rum.

När det gäller Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, jävsnämnden och valnämnden läggs även sammanträdeshandlingar ut.

Protokoll

Här finner du protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, jävsnämnden, valnämnden och Arvika- Eda överförmyndarnämnd. Du kan även läsa protokoll från Eda Bostad AB, Valfjället Skicenter AB, Eda Energi AB och Teknik i Väst AB.

Protokollen publiceras när de är justerade, ca 1 vecka efter att sammanträdet har ägt rum.

Vill du ha mer information om ärenden som bereds av utskotten, kan du kontakta det aktuella utskottets sekreterare.