Kontakt, synpunkter och påverkan

Kommunens politiker fattar vid sina sammanträden beslut om en mängd frågor som påverkar ditt vardagsliv, till exempel om ditt barns för­skola och skola, omsorgen om dina gamla föräldrar/anhöriga, hur ditt bostads­område ska utvecklas eller hur gator, torg och parker ska utformas.

Ett sätt att påverka den kommunala verksamheten är att vart fjärde år vara med och välja de politiker som styr kommunen. Men det går också att påverka mellan valen. Du kan:

  • Lämna medborgarförslag
  • Lämna beröm, klagomål och tips
  • Ställa frågor under kommunfullmäktiges sammanträden

Dina åsikter är viktiga och hjälper oss att höja kvaliteten och leverera bättre tjänster.