Jämför service, kvalitet i verksamheter

Bostadsområde i Charlottenberg

ISveriges kommuner och regioner (SKR) genomför varje år en kvalitetsundersökning
som heter "Kommunens kvalitet i korthet", förkortat KKiK. Eda kommun medverkar i undersökningen.

Kommunens kvalitet i korthet mäter kommuners kvalitet ur ett medborgarperspektiv och
jämför kommuner med varandra. KKiK handlar till exempel om öppettider till bibliotek och
återvinningsstation, kötid för att få en förskoleplats och vilket bemötande medborgarna får
från kommunen.

Här hittar du nyckeltal för:

  • Tillgänglighet
  • Trygghet
  • Delaktighet och information
  • Effektivitet
  • Samhällsutveckling