Mätning och utsättning

Eda kommun bedriver ingen egen mätningsverksamhet utan hänvisar till de aktörer som finns på marknaden i de fall där utsättning eller inmätning behöver göras.

Kart- och mätpolicy

I samband med projekt där markanvändning eller byggnation förändras ska mätning och redovisning följa kommunens Kart- och mätpolicy. Denna hittar du i kommunens styrdokument under rubriken ”Planering och byggande”.

För tillgång till tillhörande bilagor kontaktar du kommunens GIS-ingenjör.
Allt markarbete måste anmälas i ledningskollen.