Vilket stöd kan man få?

Som ny i Sverige behöver du lära dig språket. Svenska för invandrare, SFI, finns vid vuxenutbildningen i Åmotfors. Kontakta SFI för en lämplig tidpunkt att påbörja dina studier.
Om du behöver hjälp att få kontakt med och förstå olika myndigheter kan du vända till integrationscenter i Charlottenberg.

Den som är ny i Sverige behöver ofta tolk. Kommunen har möjlighet att beställa tolk för att förmedla information och hålla olika samtal. Bokning sker via Karlstads tolkcentral.