Ventilation

För att må bra behöver vi luft med bra kvalitet. Luften inomhus måste ständigt bytas ut mot renare luft. Alla hus har därför någon typ av ventilation. I inomhusluften samlas matos, fukt och olika ämnen från byggnadsmaterial och möbler.

Allergi på grund av dålig luft

Dålig luft anses vara en bidragande orsak till bland annat allergier. Frisk luft skall komma in genom ventiler i ytterväggar eller vid fönstren. Luften rör sig sedan genom bostaden och tar med sig fukt och föroreningar för att slutligen sugas ut via kök och toaletter.

Luftbyte

Luften i en bostad bör bytas ut varannan timme (0,5 omsättningar/timme). I kök och badrum kan det behövas upp emot tre luftväxlingar per timma för att hålla fukt och lukt på en behaglig nivå.

Hur vet man att ventilationen är dålig?

Dålig ventilation kan märkas genom bland annat:

  • Det bildas fukt på fönstren inomhus.
  • Luften känns unken, dålig, fuktig eller torr.
  • Matos kommer in från grannlägenheten genom utsugningsventilen
  • Det ”tar emot” då lägenhetens dörr öppnas mot trapphuset (på grund av undertryck).
  • Det tar mer än 15 minuter för imma att försvinna från spegeln eller fönstret i badrummet efter dusch.

Kontroll av ventilation

En enkel kontroll av ventilationen är att hålla en bit toalettpapper framför utsuget (frånluftsdonet). Om pappret sugs fast har man en fungerande ventilation.

Om du får problem med ventilation och luftkvalitet

Om du som hyresgäst har problem med dålig luft i din bostad ska du i första hand kontakta din hyresvärd. Bor du i en bostadsrätt ska du vända dig till föreningens styrelse.

Får du ingen hjälp kan du vända dig till Miljösektionen i Eda kommun som kan kräva utredningar och eventuellt åtgärder för att avhjälpa problemet.