Vedeldning

Ved som eldas

Att elda inomhus i kaminen är trevligt tycker de flesta, det ger värme och skapar trivsel. Att elda rätt för att minska luftföroreningar som uppstår vid vedeldning är en konst. Det behövs lagom torr ved, en bra kamin och ett bra val av tändmedel. Det är rökgaserna och partiklarna från vedeldningen som orsakar negativa hälsoeffekter.

Särskilt då i mer tätbebyggda områden om flera hushåll har en kamin. De små partiklarna från vedeldning följer med ner i luftvägarna och orsakar besvär. Rökgaserna kan innehålla ämnen som är cancerframkallande.

Särskilt känsliga grupper som barn, äldre och astmatiker kan bli extra påverkade av utsläppen.

Olägenheter från vedeldning

Kommunen ansvarar för den lokala luftkvalitén och kan med hjälp av Miljöbalken (1998:808) ställa krav på olägenheter som kommer av utsläpp från vedeldning.

  • Det är inte tillåtet att elda avfall, varken inomhus i kaminen eller utomhus i tunna eller på marken.
  • Att elda avfall i en anläggning som inte är avsedd för detta innebär bland annat låga förbränningstemperaturer, varierande lufttillförsel och brist på rökgasrening, vilket medför att det bildas stora mängder farliga ämnen.
  • Förutom sot och rök bildas hundratals andra ämnen som inte syns med blotta ögat. Ämnen som normalt bildas är exempelvis dioxiner, som är giftiga och skapar miljöproblem redan vid små mängder. Det finns även risk att kolväten, PAH:er, som är cancerframkallande, och tungmetaller, som kan ge njurskador, benskörhet och fosterskador, bildas när man eldar avfall.
  • Torrt trädgårdsavfall är undantaget från förbudet och får eldas under vissa förutsättningar.