Temperatur och drag

Illustrerad termometer

Temperatur

Eftersom vi vistas mycket inomhus är det viktigt med ett bra inomhusklimat. En av faktorerna som påverkar inomhusklimatet är temperaturen. Vilken temperatur som man vill ha i sin bostad är individuellt. En del vill ha det svalt, andra vill ha det varmt. Om det blir för kallt eller för varmt kan det dock bli en olägenhet för människors hälsa.

Socialstyrelsens råd

Socialstyrelsen har gett ut allmänna råd om temperatur inomhus, som beskriver vilka temperaturgränser som gäller för ett boende.
För en behaglig inomhusmiljö rekommenderas temperaturer på mellan +20 och +22 grader. Det finns risk för olägenhet för människors hälsa om temperaturen i bostaden är lägre än +18 grader eller högre än +26 grader (under vinterhalvåret). På sommaren kan man ibland få acceptera att temperaturen är upp till +28 grader inomhus.

Drag

Drag är en vanlig orsak till obehag i inomhusmiljön. Människans kropp är varm och varje luftrörelse kommer därför att föra bort värme från kroppen. Höga lufthastigheter och luftrörelser, som ständigt ändrar riktning och hastighet, måste därför kompenseras med höjd lufttemperatur. Drag orsakas bland annat av otätheter kring fönster, dörrar eller vid tilluftsventiler. När väggar och golv har lägre temperatur än vad luften har så kan man också uppleva drag, så kallat strålningsdrag.

Om du får problem med temperatur och drag

Har du problem med temperatur eller drag i din bostad ska du i första hand kontakta din fastighetsägare. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att fastigheten uppfyller myndigheternas fastställda krav.

Om du inte är nöjd med fastighetsägarens bedömning av eventuella problem kan du vända dig till Miljösektionen i Eda kommun, som kan kräva utredningar och eventuellt åtgärder som kan avhjälpa problemet.