Störande lukter

Matos, tobaksrök, soplukt, avloppslukt, vedeldningsrök och
avgaslukt är exempel på lukter som kan vara störande. Lukterna kan komma från lägenheter, trapphus eller verksamheter (till exempel restauranger) i eller utanför huset.

Lukter i bostäder kan vara en risk för människors hälsa beroende på typ av lukt men även hur mycket och hur ofta det luktar. En del lukter kan komma från ämnen som är hälsofarliga. Andra lukter kanske inte kan anses ge direkta hälsobesvär, till exempel matos, men om lukten är omfattande och förekommer ofta kan den ändå i vissa fall bedömas som en störning.

Orsaker till luktproblem

Problem med lukter i bostäder kan bero på något av följande:

  • Stängda friskluftsventiler
  • Otäta ventilationskanaler
  • Installation av köksfläkt eller paxfläkt i lägenhet
  • Otätheter i huset
  • Lukt från trapphus
  • Lukt utifrån som kommer in via ventilationen
  • Lukt inifrån, t.ex. ett uttorkat vattenlås eller golvbrunn

Problem med störande lukt i bostaden

Har du problem medstörande lukt i din bostad ska du i första hand kontakta din fastighetsägare. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att boendemiljön inte orsakar olägenhet för hyresgästerna. Om du inte är nöjd med fastighetsägarens bedömning kan du vända dig till miljö- och byggavdelningen.