Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

De flesta av oss tillbringar en stor del av vår tid inomhus. Inomhusmiljön har därför en stor inverkan på vår hälsa.

Dålig inomhusmiljö kan ge många olika typer av besvär, till exempel astma, torr hy eller hudutslag. Saker som kan påverka inomhusmiljön är bland annat temperatur, ventilation, fukt, städning, tobaksrök och byggnadsmaterial. Det finns även faktorer som höga radonvärden som kan leda till ohälsa vid längre tids exponering.

Problem med inomhusmiljön?

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att en byggnad som används av människor inte påverkar deras hälsa.Upplever du besvär och misstänker att dessa beror på din bostad ska du kontakta fastighetsägaren i första hand. Äger du din bostad kan du vända dig till konsultföretag för att få råd om hur du kan gå vidare. Om du upplever problem med inomhusmiljön i skolan/förskolan ska du i första hand vända dig till den ansvarige för skolan i fråga.

Får du ingen hjälp trots att du kontaktat fastighetsägare/bostadsrättsförening eller skolans ledning, kan du vända dig till kommunens miljösektion. Miljö- och byggavdelningen kan vid vissa klagomål kräva att verksamhetsutövare eller fastighetsägaren vidtar åtgärder.

Det finns regler och föreskrifter som gäller vad som är tillåtet och inte tillåtet. Socialstyrelsen har samlat lagar och regler på sin webbplats som bland annat gäller buller, radon, luftkvalitet, temperatur.

Vid problem med arbetsmiljön på din arbetsplats ska du i första hand kontakta din arbetsgivare och/eller ditt skyddsombud. Arbetsmiljöverket är den myndighet som du kan vända dig till om du inte får hjälp.