Fukt och mögel

Mögelsvampar och mögelsporer förekommer naturligt både utomhus och inomhus. Där det finns tillgång till fukt, syre och näring (till exempel i trä, smuts och damm) kan mögel slå rot även i bostadshus. De vanligaste orsakerna till mögelangrepp inomhus är fuktskadade väggar, tak och golv, eller en otillräcklig ventilation.

Hur upptäcker jag fukt- och mögelskador?

Synliga tecken på en fuktskada kan vara fuktfläckar, missfärgningar, bubblor i mattan och tapeten eller att färg flagnar. Mögel kan se ut på olika sätt och ha olika färg. Ibland kan man känna mögellukt utan att möglet syns. Mögellukt biter sig lätt fast i kläder och textilier.

Hur uppstår fuktskador?

Badrum är de utrymmen som oftast drabbas av fuktskador. En vanlig orsak är läckande rörledningar, till exempel gamla vatten- och avloppsstammar. Det kan också bero på att det tätskikt som ska hindra vatten från att komma in i badrummets väggar och golv är trasigt eller saknas. Dessutom används badrummen flitigare nu än förr, vilket ofta ger en fuktigare miljö än vad ventilation och badrum är anpassade för. Äldre badrum är till exempel sällan konstruerade för ett dagligt duschande, utan för bad i badkar. Många installerar egen tvättmaskin och hänger tvätten på tork i badrummet. Är ventilationen otillräcklig stannar fukten kvar och kan till exempel leda till mögelbildning.

På senare tid har det visat sig att även relativt nybyggda hus fått fuktskador. I småhus kan fuktskador uppstå när markfukt tränger in i huset, på grund av brister i konstruktionen eller dåligt underhåll.

Vad kan du själv göra för att undvika problem?

Att se till att inte göra hål i våtrumsmattor, undersöka att skarvar är täta och hela, undersöka att ventilationen fungerar tillfredsställande samt vädra är bra åtgärder att ta till för att förhindra uppkomst av fukt som i sin tur kan bidra till mögeltillväxt.

Om du får problem med fukt och mögel

Om du bor i hyreshus och misstänker en fukt- eller mögelskada i din lägenhet ska du kontakta din fastighetsägare direkt. Då får fastighetsägaren möjlighet att åtgärda skadan innan den förvärras. Bor du i en bostadsrätt vänder du dig till bostadsrättsföreningens styrelse. Äger du din bostad kan du vända dig till ditt försäkringsbolag och konsultföretag för att få råd om hur du kan gå vidare.

Får du ingen hjälp trots att du kontaktat din fastighetsägare eller bostadsrättsförening kan du vända dig till kommunens Miljö- och byggavdelning. Om vi bedömer att det är nödvändigt kommer vi att kräva att fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen gör en utredning och att de sätter in åtgärder för att lösa problemet.