Buller

Buller

Buller är ett oönskat ljud som förekommer på de flesta platser i samhället. Vanliga källor till buller är väg- och spårtrafik, fläktbuller i fastigheter, industrier, byggnadsarbeten och konserter.

Människor påverkas olika beroende på vilken typ av buller det rör sig om, det kan vara.

  • Vilken styrka det har,
  • Vilka frekvenser det innehåller och hur det varierar över tiden.

Buller kan alltså uppfattas som mycket störande även om det håller en lägre nivå.

Buller kan påverka hälsan och möjligheten till god livskvalitet som.

  • Sömnstörningar,
  • Trötthet
  • Huvudvärk och nedsatt koncentrationsförmåga är vanliga symptom.
  • Mycket höga ljudnivåer kan även orsaka hörselskador och i värsta fall tinnitus.

Är du störd av buller?

Vid eventuell bullerstörning bör du i första hand kontakta den som är ansvarig för den bullrande verksamheten, t.ex. fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren. Skulle inte det hjälpa kan Miljö- och byggavdelningen göra en bedömning av situationen och vid behov fatta beslut om utredningar och åtgärder.