Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning

Skottkärra trädgård blommor

Daglig verksamhet

Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd eller förvärvad hjärnskada i vuxen ålder har rätt till daglig verksamhet. Du ska vara i yrkesverksam ålder och får inte ha annat arbete eller gå i skola samtidigt.

Daglig verksamhet ger en meningsfull sysselsättning, miljöombyte, delaktighet och gemenskap med andra. Dina behov och önskemål tas till vara så långt som möjligt vid val av sysselsättning. Det kan vara sysselsättning med uppgifter som liknar ett arbete, såväl i grupp på ett dagcenter eller som på en företagsplacerad daglig verksamhet. Det kan finnas utrymme till exempelvis fysisk träning, kreativt skapande som att måla eller spela musik. Personalen på daglig verksamhet har kunskap om funktionshinder och kan ge rätt stöd.

Den dagliga verksamheten Klara finns på Jössevägen i Åmotfors.

Arbete och sysselsättning

Du som lever med en funktionsnedsättning kan få stöd för att hitta ett arbete eller en sysselsättning som passar dig och dina förutsättningar.

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ansvarar för detta stöd.