Vandringsleder och strövområden

Träskylt med texten "kyrkleden"

VANDRINGSLEDER

Finnskogleden, Morokulien

Finnskogleden sträcker sig från Morokulien (gränsen Sverige-Norge vid Charlottenberg) i söder till Søre Osen (Trysil) i norr och är 240 kilometer lång. Finnskogleden följer gamla stigar och färdvägar, genom två länder, nio kommuner och genom ett spännande natur- och kulturområde. Finnskogen har fått sitt namn efter de finska invandrarna som befolkade skogarna här från slutet av 1500-talet. Den går i gränslandet mellan Norge och Sverige och genom Finnmarken och är 240 km lång.

STRÖVOMRÅDEN, NATURRESERVAT

Det kommunala naturreservatet Tallmon bildades 2010 och genom sökandet av projektpengar via LONA utvecklas området genom bland annat anläggande av nya och upprustning av befintliga stigar med tillhörande broar och spänger.

En raststuga, ”Tallmostugan”, för allmänheten blev färdig 2013. Rastplatser, bänkar, vägvisning samt informationsskyltar i området uppförs vilka innehåller historik och information av de olika naturvärden som finns i området.

Nere vid Biodammen har två ”Bävertorn” satts ut efter Vrångsälven för skådning av bäver och fågel. Vindskydd med grillplatser är gjorda i Tallmoområdet och skidspår anläggs vid snötillgång vintertid.

Tallmons område är flitigt använt av motionärer och skola. Genom att bevara och förvalta de stora naturvärden och fornminnen i kombination med anläggandet av vandringsvänliga och informativa leder-stigar så skapas stora möjligheter för att öka det tätortsnära friluftslivet för både kommuninnevånare och besöksnäringen vilket är ett grundläggande syftet med reservatet.