Boka lokal, hur går det till?

Följande fritidslokaler finns för uthyrning i Eda kommun

  • Gillevihallen, Koppom 20 x 40m.
  • Hierneskolans Gymnastiksal, Koppom 9 x 20m.
  • Gärdeshallen, Åmotfors 20 x 40.
  • Gunnarsbyhallen 20 x 40m.

Prioriteringsordning

  1. Föreningar som bedriver innesport/idrott.
  2. Föreningar som bedriver annan sport/idrott.
  3. De tider som blir över kan hyras ut till annan.

Eda kommun tillämpar nolltaxa för de av kommunen godkända föreningarna. 

Om/när man hyr, ringer man fritids- och kulturavdelningen på Eda kommun:
0571-28 119.

OBS! Det är inte tillåtet att vid hyra av fritidslokalerna, låta personer övernatta där.
(Lagen om skydd mot olyckor)