Info till allmänheten angående Norma Precision AB

Norma Precision AB, Jägargatan, 67040 Åmotfors, som tillverkar civil ammunition för jakt och skytte omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Till följd av detta ska företaget informera allmänheten om sin verksamhet, bland annat genom kommunens hemsida.
 
Verksamheten består av hantering av komponenter och produkter vid tillverkning av ammunition.

De ämnen som omfattas av ovanstående lag tillhör kategorierna explosiva ämnen, blandningar och föremål, riskgrupp 1.3 och 1.4 enligt förordning (EG) 1272/2008.