Info till allmänheten angående Köla bergtäkt

Köla bergtäkt är lokaliserad i Eda kommun. Verksamheten bedrivs av Västvärmlands LBC AB. Vid bergtäkten hanteras sprängämnen och lagen ställer krav på att allmänheten ska få information om risker i verksamheten och hur dessa hanteras. Denna information hittar du i PDF-dokumentet nedan.

Dokument

Title is set by JS onlick