Förebyggande socialtjänst

Förebyggande socialtjänst innebär att du erbjuds rådgivande samtal utifrån behov av stöd i föräldraskapet. Det är ingen myndighetsutövning och vi finns med vissa tider på öppna förskolan.

På vår familjecentral arbetar en kurator som du når på tfn: 070-302 44 33