Förebyggande socialtjänst

Förebyggande socialtjänst innebär att du erbjuds rådgivande samtal utifrån behov av stöd i föräldraskapet. Det är ingen myndighetsutövning och vi finns med vissa tider på öppna förskolan.

På vår familjecentral arbetar en kurator. Vill du ha kontakt ring : 070 3024433