Stöd till familjen

Siluetter av familj

UTREDNINGS- OCH BEHANDLINGSGRUPP

Utrednings- och behandlingsgruppen består av socialsekreterare som arbetar med utredningar och uppföljning av insatser.

Socialsekreterarna tar emot ansökningar och anmälningar som rör barn och unga. Alla inkomna uppgifter handläggs och bedöms. Vid ansökan, eller då behov finns, inleds en utredning.

UTREDNING

En utredning innebär samtal med socialsekreterare. Vi gör hembesök och inhämtar referenser. Utredningen sammanställs med förslag till beslut.

Du får alltid läsa utredningen och komma med kommentarer och ha synpunkter på innehållet. Du har alltid rätt att läsa din journal. En utredning avslutas utan åtgärd eller med förslag på åtgärd/insats.

Du ska ta ställning till hur du ser på socialtjänstens förslag till insatser. Detta innebär i praktiken att du får ta del av utredningen och möjlighet att ge synpunkter både på utredningen innehåll och förslag till beslut.

VI ERBJUDER OLIKA INSATSER SOM:

  • Kontaktperson
  • Avlastningshem/eller kontaktfamilj
  • Familjehem
  • Familjebehandlare
  • Barnsamtal
  • Gruppverksamhet för föräldrar
  • Råd och stöd