Faderskap/Föräldraskap

Trygghet barn och förälder

BARNETS RÄTTIGHET

Alla barn har rätt att få veta vem som är deras biologiska föräldrar. 

FASTSTÄLLANDE AV föräldraskap

Om du är gift med någon som har fött barn fastställs du automatiskt som förälder. Om ni som blivit föräldrar inte är gifta behöver ert föräldraskap fastställas. Föräldraskap kan fastställas genom bekräftelse eller genom domslut.

En föräldraskapsbekräftelse gör du enklast i Skatteverkets e-tjänst Digital föräldraskapsbekräftelse. Tjänsten kan användas för barn som föds från 1 januari 2022 och du behöver bekräfta ditt föräldraskap inom 14 dagar från barnets födelse. Föräldern som har fött barnet behöver godkänna föräldraskapsbekräftelsen i tjänsten.

Om det har gått längre tid än 14 dagar från barnets födelse eller om ni inte använder tjänsten kan ni istället göra en föräldraskapsbekräftelse hos socialkontoret. Ni kan då kontakta socialkontoret, om ni inte redan har blivit kontaktade av dem.

OSÄKERHET OM föräldraskap

Om det råder osäkerhet om föräldraskap kan en DNA-analys göras.