Miljö- och byggavdelningen

Miljö- och byggavdelningen är den avdelningen inom kommunen som utför myndighetsuppgifter enligt lagstiftningar inom områdena miljö- och hälsoskydd, livsmedel, alkohol, tobak samt enligt plan- och bygglagen (ej planverksamheten). Avdelningen arbetar på uppdrag av myndighetsnämnden.

Avdelningen fungerar som en tillsynsmyndighet och arbetar med prövning, rådgivning, information och tillsyn. Det innebär att arbetet ofta går ut på att inspektera verksamheter, kontrollera att lagstiftning följs och informera om gällande lagstiftningar inom miljö, hälsoskydd, livsmedel, alkohol och tobak samt bygg.