Kommunledningsstaben

Större delen av kommunledningsstaben har sin arbetsplats i kommunhuset i Charlottenberg

Kommunledningsstabens huvudsakliga arbetsuppgifter är att stödja och ge service åt kommunens medarbetare, politiker samt allmänheten.

Kommunledningsstaben svarar för ledningsstöd, strategiska frågor och gemensamma stödfunktioner.

Inom kommunledningsstaben sköts tex planering och budgetarbetet, personaladministration, besöksnäringen, näringslivsfrågor, biblioteksverksamheten, IT-stöd, medborgarservice, nämndadministration, arkiv och information m.m.

Organisation

Kommunledningsstaben består av 6 avdelningar. 
Inom kommunledningsstaben jobbar ca 40 tillsvidareanställda.

De avdelningar som finns inom kommunledningsstaben är:

  • Turism, information och administrativa avdelningen som leds av informationschef Margareta Bergman. 
  • Personalavdelningen som leds av Lina Olsson.
  • IT avdelningen som leds av IT-chef Henrik Ohlsson.
  • Ekonomi/planeringsavdelningen som leds av ekonomichef 
  • Näringslivsenheten som leds av Johan Örnberg