Starta eget och etablera

Olika dokument som ligger på ett bord

Näringslivsenheten hjälper till med de kontakter du behöver för att snabbt komma igång med din verksamhet oavsett om du vill starta eget eller etablera verksamhet i Eda.

Starta eget eller utveckla verksamheten

Är du idébärare som går med funderngar på att starta eget eller vill du utveckla ditt företag och behöver rådgivning? Det kan handla om att välja rätt företagsform, diskutera affärsidé, ta fram en budget eller få tips på effektiv marknadsföring.

Då kan du kontakta vår rådgivare Stefan Skoglund på Nyföretagarcentrum Arvika Eda, läs mer och hitta kontaktuppgifter på Nyföretagarcentrum Arvika Edas hemsida.

Mark eller lokaler för etablering

Har du frågor kring kommunal mark eller lokaler kan du kontakta:
    • Mark:  Jan-Erik Eriksson, tfn 0571-281 29, jan-erik.eriksson@eda.se.
    • Lokaler: Hans Helldin, tfn 0571- 281 68, hans.helldin@eda.se

Mer information om mark och lokaler finns här