Om Edas näringsliv

Tjej som övervakar produktion

Eda kommun är en del av EU:s yttre gräns och kommunen har en mycket livlig gränshandel men även skog och industrin är tunga näringsgren. I kommunen finns ca 1 700 arbetsställen varav majoriteten är småföretag. Räknar man bort jord- och skogsbruk finns ca 700 företag i kommunen.

Kommunens 1 700 företag fördelat på företagsform

 • 19 % Aktiebolag
 • 74 % Enskilda firmor
 • 2% Handelsbolag & kommanditbolag
 • 5% Övriga bolagsformer

Kommunens största privata arbetsgivare är

 • Norma Precision AB
 • Fundo Components AB
 • Crem International AB
 • AB Hilmer Andersson
 • Hypermat Charlottenberg AB
 • Eda Bostad
 • Byggkompaniet
 • Svensk Trälackering
 • Antiphon
 • Koppom maskin

Gäller företag med registrerat säte i Eda kommun.