Särskild undervisningsgrupp

Syftet med den särskilda undervisningsgruppen är att skapa en trygg och anpassad lärmiljö där elever ges möjlighet att få stöd och utvecklas i sin egen takt mot den nationella läroplanens bedömningskriterier för att på sikt kunna återgå till ordinarie skolverksamhet.

Den särskilda undervisningsgruppen riktar sig till elever åk 6-9 i Eda kommun som av någon anledning inte kan delta i ordinarie undervisning på någon av kommunens grundskolor.