Mötesplats Fredsplatsen Morokulien 4.0

Illustration interreg - Morokulien

Det unika Fredsmonumentet i Morokulien behöver restaureras till följd av korrosion efter mer än 100 år.

Genom projektet får svenska och norska gymnasieelever, främst inom bygg- och anläggning, följa och delta i hela processen.

Eleverna kommer också att komma i kontakt med lokala företag inom byggsektorn som möjliggör sysselsättning endera på norsk eller svensk sida i byggbranschen.