Leader 7-sam värmland

Leader 7-sam Värmland är en del av landsbygdsprogrammet inom EU och arbetar utifrån ett lokalt perspektiv med att förmedla stöd till landsbygdsutvecklingsprojekt. Den nya programmperioden omfattar 2023-2027. Arbetet bedrivs genom leadermetoden som bygger på ett partnerskap och samverkan mellan ideella krafter, näringslivet och det offentliga samhället.

Du som har en projektidé som kan leda till lokal utveckling kan söka medel genom Leader 7-sam Värmland. Mer information finns på föreningens webbplats Leader 7-sam Värmland.

I broschyren "Vill du utveckla platsen där du bor?" kan du läsa mer om Leader-metoden.