Fjärrvärme

Fjärrvärme är en storskalig metod för produktion och distrubition av värme. Tack vare fjärrvärmen kan resurser som annars skulle gå förlorade tas tillvara. Exempel är rester från skogen, träavfall och annat biobränsle. Systemet tar också vara på värme som uppstår vid elproduktion i kraftvärmeverk, avfallsförbränning och överskottsvärme från lokala industrier. 

Eda Energi AB

Eda Energi AB är ett kommunalt bolag sedan 2009 som har som huvuduppgift att sälja och distribuera fjärrvärme i Åmotfors. Värmen levereras från värmepannan vid Åmotfors bruk. 

Solør Bioenergi

Fjärrvärmen i Charlottenberg etablerades 2004 och förser kommunen, villor, hyresrätter och industrier med värme.Solør Bioenergi övertog fjärrvärmenätet under 2010.

Mer information finns på deras webbplats