Har du rätt till bostadstillägg/bidrag?

Illustration om bostadstillägg

BOSTADSTILLÄGG PENSIONÄRER +65 ÅR

Hos Pensionsmyndigheten kan du ansöka om bostadstillägg som är ett tillägg till den allmänna pensionen. En enkel tumregel är att du som är ensamstående och har en månadsinkomst omkring eller lägre än 15 000 kronor efter skatt bör kontrollera om du kan ha rätt till bostadstillägg. För gifta gäller andra belopp.

Gör en beräkning för att se om du kan ha rätt till bostadstillägg.

Du som är nära anhörig till någon som inte längre själv kan ha hand om sina ekonomiska angelägenheter kan ansöka om bostadstillägg för dennes räkning via pensionsmyndigheten.

BOSTADSBIDRAG BARNFAMILJER OCH UNGA

Hos Försäkringskassan kan du ansöka om bostadsbidrag vilket är ett stöd för barnfamiljer eller unga under 29 år, som behöver hjälp att betala hyran eller månadsavgiften för sitt boende. Du kan få bostadsbidrag oavsett om du äger eller hyr din bostad.

Du kan enkelt ta reda på om du kan få bostadsbidrag genom att använda Kassakollen.

BOSTADSTILLÄGG FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hos Försäkringskassan kan du som har en funktionsnedsättning ansöka om bostadstillägg om du har kostnader för ditt boende. Bostadstillägg är pengar som du kan få utöver din aktivitetsersättning eller sjukersättning.