Har du rätt till bostadstillägg/bidrag?

Illustration om bostadstillägg

BOSTADSTILLÄGG PENSIONÄRER +65 ÅR

Hos Pensionsmyndigheten kan du ansöka om bostadstillägg som är ett tillägg till den allmänna pensionen. En enkel tumregel är att du som är ensamstående och har en månadsinkomst omkring eller lägre än 19 000 kronor efter skatt bör kontrollera om du kan ha rätt till bostadstillägg. För gifta gäller andra belopp. Har du låga inkomster eller ingen pension alls kan du ha rätt till äldreförsörjningsstöd. När du ansöker om bostadstillägg prövas alltid samtidigt om du också har rätt till äldreförsörjningsstöd.

Din bostadskostnad, inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få bostadstillägg. Gör en beräkning innan ansökan för att se om du kan ha rätt till bostadstillägg.
 Testa här om du kan få bostadstillägg
Har du inte möjlighet att göra det via webben kan du ringa Pensionsmyndighetens kundservice 0771–776 776 och få hjälp med en beräkning.

Du ansöker enklast och snabbast direkt på Pensionsmyndighetens webbplats.
 Digitial ansökan bostadstillägg
Där kan du även välja att ladda ned en ansökningsblankett. Ansökningsblanketten kan också beställas via Pensionsmyndighetens kundservice.
 Blankett ansökan bostadstillägg 
Det är viktigt att ansökan fylls i korrekt och komplett för ett snabbare beslut.
 Så här fyller du i ansökan om bostadstillägg 

Du som är nära anhörig till någon som inte längre själv kan ha hand om sina ekonomiska angelägenheter kan ansöka om bostadstillägg för dennes räkning via Pensionsmyndigheten.

BOSTADSBIDRAG BARNFAMILJER OCH UNGA

Hos Försäkringskassan kan du ansöka om bostadsbidrag vilket är ett stöd för barnfamiljer eller unga under 29 år, som behöver hjälp att betala hyran eller månadsavgiften för sitt boende. Du kan få bostadsbidrag oavsett om du äger eller hyr din bostad.
 Bostadsbidrag till barnfamiljer
 Bostadsbidrag till unga under 29 år 

Du kan enkelt ta reda på om du kan få bostadsbidrag genom att använda Kassakollen.
 Kassakollen 

BOSTADSTILLÄGG FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hos Försäkringskassan kan du som har en funktionsnedsättning ansöka om bostadstillägg om du har kostnader för ditt boende. Bostadstillägg är pengar som du kan få utöver din aktivitetsersättning eller sjukersättning.
 Bostadstillägg funktionsnedsättning

Här kan du beräkna om du har rätt till bostadstillägg och få en uppskattning av hur mycket pengar du skulle kunna få.
 Beräkna bostadstillägg