Registrering av vattenanläggning

Registrering av vattentäkter ska ske om anläggningen:

  • I genomsnitt tillhandahåller mer än 10 kubikmeter dricksvatten per dygn eller försörjer fler än 50 personer och/eller
  • Om vattnet tillhandahålls eller används som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet.

Vattentäkten omfattas då av Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten och räknas som en livsmedelsanläggning som ska anmälas till Miljö- och byggavdelningen för registrering.

Livsmedelsverkets föreskrifter säger bland annat att det ska upprättas ett egenkontrollprogram med provtagningsprogram som ska fastställas av Kommunstyrelsen.

För mer information kontakta Miljö- och byggavdelningen.