Ansöka eller anmäla

Ska du göra om, göra nytt eller ändra ditt enskilda avlopp? Beroende på vad du ska göra så behöver du ett tillstånd, eller lämna in en anmälan till Miljö- och byggavdelningen innan. Är du osäker på vad som gäller i ditt fall så kontakta alltid Miljö- och byggavdelningen i god tid innan för att ta reda på det. Om du tar saken i egna händer är risken att du får göra om allt och betala en straffavgift.

Vare sig det gäller ansökan eller anmälan är det viktigt att den inkommer till Miljö- och byggavdelningen i god tid innan ni avser påbörja arbetet. Behöver du ett tillstånd för det du ska göra så får du inte påbörja arbetet först du har tillståndet. Om det du ska göra endast kräver en anmälan måste denna inkomma minst 6 veckor innan du påbörjar åtgärden för att Miljö- och byggavdelningen ska hinna handlägga ärendet.

Du kan också anlägga ett avlopp tillsammans med dina grannar, läs mer om gemensamhetsanläggningar här!

Här nedan kan du läsa om hur vi handlägger en ansökan om tillstånd för att anlägga en ny avloppsanläggning. 

  1. Ansökan. Du lämnar in ansökan till Miljö- och byggavdelningen genom att använda e-tjänsten. Miljö- och byggavdelningen handlägger ansökan på delegation från Myndighetsnämnden. I e-tjänsten bifogas bl.a. en situationsplan där avloppsanläggningen är inritad och dricksvattenbrunnar i närområdet är markerade.
  2. Platsbesök. Du får på plats berätta för den miljö- och hälsoskyddsinspektör som handlägger din ansökan, hur du tänkt utforma ditt avlopp. Ansvaret att utforma och placera anläggningen ligger på dig som sökande. Om du själv inte är kunnig på området kan det vara bra att ta hjälp av t.ex. en erfaren avloppsentreprenör eller konsult. Vid platsbesöket får gärna den entreprenör som ska utföra jobbet närvara. I Eda kommun finns entreprenörer som genomgått diplomutbildningar för anläggande av små avlopp. Du hittar en lista över entreprnörer längre ner på denna sida.
  3. Kompletteringar. Om fler uppgifter behövs för fortsatt handläggning av din ansökan, får du muntligt eller skriftliga upplysningar om vilka kompletteringar du behöver komma in med.
  4. Remiss. Om kringliggande fastighetsägare bedöms kunna vara berörda av den planerade avloppsanläggningen, ges fastighetsägarna möjlighet att yttra sig. Yttrandetiden är 3 veckor.
  5. Beslut och avgift. Beslut fattas när ansökan har handlagts enligt ovan. Handläggningstiden varierar beroende på när en komplett ansökan finns inne och om remissutskick behövs. Faktura för ansökningsavgiften skickas ut separat. Avgiften för avlopp med WC för ett hushåll är 6 642 kr. Kontakta Miljö- och byggavdelningen för upplysning om vad avgiften är för andra typer av avlopp såsom t ex. sluten tank.

Anmälan om ändring av befintligt avlopp med WC

Har du en avloppsanläggning och planerar att ändra utformningen eller om
avloppsvattnets mängd eller sammansättning ändras, ska anmälan göras till
Miljö- och byggavdelningen. Ärendegången är i princip den samma som för en tillståndsansökan och samma e-tjänst för tillståndsansökan ska användas. Anmälan behöver inte göras vid byte av ledning eller slamavskiljare t ex vid stopp eller läckage, om det kan betraktas som underhåll och ledningen eller slamavskiljaren inte får en ny placering. Att ersätta en gammal markbädd med en ny är anmälningspliktigt. Observera att din avloppsanläggning måste ha ett tillstånd från kommunen, saknar anläggningen ett tillstånd behöver du göra en ny ansökan för hela anläggningen. Kontakta Miljö- och byggavdelningen för att få veta om din anläggning har ett tillstånd.

Anmälan av avlopp utan WC

Att anlägga enskilt avlopp för enbart BDT-vatten, dvs. bad, disk och tvätt ska anmälas till Miljö- och byggavdelningen. Ärendegången är i princip den samma som för en tillståndsansökan och samma e-tjänst som för tillståndsansökan ska användas.

Kunskapsbanken på nätet 

Hur avlopp fungerar, underhålls och vilken typ av lösning som är bäst kan vara krångligt och ta tid att sätta sig in i. Avloppsguiden är en hemsida som samlat fakta och information om det mesta i avloppsväg. Med hjälp av hemsidan kan du enkelt läsa på om avlopp hemma i lugn och ro. När du bestämt dig eller hittat lite olika lösningar är du välkommen att kontakta Miljö- och byggavdelningen för att få veta vad vi har för krav och synpunkter.

Val av entreprenör

Du får själv välja vilken entreprenör du vill använda, så länge personen är sakkunnig. Läs mer om vad du ska tänka på när du anlitar en gräventreprenör på avloppsguiden

Här nedan finns en lista över entreprenörer som anlägger avlopp i kommunen. Kommunen kan inte rekommendera en entreprenör och tar inte något ansvar för det arbete entreprenörerna utför. De som står på listan har själv angivit att de vill stå med. Alla entreprenörer finns inte med här, så du kan fortfarande välja en entreprenör som inte står med på listan.

Är du entreprenör och vill stå med? Skicka ett mejl med dina uppgifter till Miljöavdelningen. Alla entreprenörer som står med på listan ansvarar själv för att deras uppgifter stämmer och är aktuella.

FöretagKontaktuppgifterDiplomutbildning
Anders Anderssons Rör AB

Kontaktperson: Anders Andersson
Telnr: 0571-341 81
070-572 95 02
E-post: anders@aaror.se
Adress: Vittenstensvägen 42
670 40 Åmotfors

Uponor Rörläggarutbildning
Anders M Markentreprenad AB

Anders Magnusson
Tel: 0761369899
E-post: and.78@hotmail.com


Beckius Markarbeten

Kontaktperson: Bengt Beckius
Telnr: 0571-260 24
070-891 23 59
E-post: bengt@beckiusmarkarbeten.se
Adress: Djupfors Rickardstorpet
670 40 Åmotfors

ME 
BAGA
FANN

Göran Portén AB

Kontaktperson: Thomas Portén
Telnr: 070- 621 17 88
E-post: 
thomasporten71@gmail.com
linda.porten@telia.com
Adress: Södra Ämterud Björkebo
673 91 Charlottenberg

ME
HÖGAB Mark och anläggning

Kontaktperson: Jonas Börjesson
Telnr: 0571-200 07
         070-525 20 40
E-post:Jonas.borjesson@hogab.se
Adress: Södra Furunäsvägen 6
673 32 Charlottenberg

ME Rörläggningsutbildning
Lennart Martinsson

Kontaktperson: Lennart Martinsson
Telnr: 070-376 82 80
E-post: LennartMartinsson49@hotmail.com
Adress: Brogatan 6
670 41 Koppom


Montage och konsulttjänst AB

Kontaktperson: Gunnar Danielsson
Telnr: 070-671 96 75  
E-post: montage.konsulttjanst@telia.com
Adress: Brårud
670 41 Koppom


Tomas Martinsson Entreprenad AB

Kontaktperson: Tomas Martinsson
Telnr: 070-557 41 01
E-post: tmsmartinsson@gmail.com
Adress: Hovilsrud Segolstorp
673 91 Charlottenberg

FANN
Växvik Entreprenad

Kontaktperson: Stefan Jansson
Telnr: 070-694 15 28
E-post: Stefanvaxvik@gmail.com
Adress: Södra Nytomta Växvik
671 93 Arvika

ME
Wermlands Maskintjänst

Kontaktperson: Patrik Berg
Telnr: 070-313 08 01
E-post: patrik@wemtab.se
Adress: Norra Skolgatan 16
670 40 Åmotfors


Joakim Berntsson Entreprenad

Kontaktperson: Jocke Berntsson
Telnr: 070-6424391
E-post:
Jb.entreprenad@hotmail.com
Adress: Saxebyn Fjällstuga
670 41 Koppom

Pipelife
Olssons gräv
Kontaktperson: Tomas Olsson
Telnr: 070-2237566
Adress: Norra Lien Nyback
670 41 Koppom
ME = Maskinentreprenörernas