Fastigheter och lantmäteri

All mark i Sverige är uppdelad i fastigheter och det är lantmäteriet som är ansvarig myndighet. Det är Lantmäteriet du kontaktar när du vill beställa en lantmäteriförättning.

Lantmäterimyndigheten har ansvaret för all fastighetsbildning i Eda kommun och handlägger alla ärenden som rör fastigheter och gränser. Om du har frågor kring fastighetsgränser vänder du dig till Lantmäteriet som ansvarar för alla fastigheter i Sverige. Du kan beställa lantmäteriförättning på Lantmäteriets hemsidaFrågor gällande vem som äger en fastighet hänvisas till Lantmäteriet.

Är du intresserad av kartor och GIS kan du läsa mer här.

Oklarheter kring fastighet

All mark är indelad i fastigheter. Fastighetsgränsen är skiljelinjen mellan två fastigheter och går mellan de gränspunkter som vanligtvis beslutats vid en lantmäteriförrättning, markerats på marken och redovisats på kartan. Gränspunkterna är i de allra flesta fall markerade på marken med rör, stenar eller liknande. 

Fastighetsgränsen som man ser på kartan har varierad kvalitet. Ibland kan den ligga flera meter fel. Den juridiska avgränsningen av fastigheten utgörs i första hand av gränsmarkeringarna på marken. Mer om detta kan du läsa på lantmateriets webbplats. 

Om du vill få gränsen utvisad på ett juridiskt bindande sätt kan du ansöka om en särskild gränsutmätning hos Lantmäteriet. Med deras e-tjänst Min Fastighet hittar du detaljerad information om din egen fastighet.