Bygga nytt, ändra eller riva

Projektör med ritningar framför byggnad

När du ska bygga nytt, ändra eller riva en byggnad kan du behöva lov eller tillstånd av kommunen. Plan- och fastighetssektionen är den lokala tillsynsmyndigheten inom plan- och bygglagens område. Här kan du läsa om allt du behöver veta innan du påbörjar ditt arbete.

Lagar och regler kring byggnation syftar till att skapa ett trivsamt samhälle som är säkra att vistas i. Du ska ha möjlighet att kunna påverka din omgivning och detta är möjligt genom bygglovsprocessen.

Du hittar mycket information kring byggande och regler för bygglovsfrihet på Boverkets webbplats.

I många fall är det alltid bra att kontakta kommunen innan du uppför en byggnad eller genomför en åtgärd. Ett område kan beröras av en detaljplan eller omfattas av andra intressen som kan innebära att du måste ha tillstånd.

Det är viktigt att följa de lagar och regler som finns för byggande så det inte orsakar problem i efterhand.