Bostäder och offentliga lokaler

Flygbild över Charlottenberg

En viktig plats i våra liv är hemmet, en plats där vi ska trivas och må bra. På de här sidorna hittar du bland annat information för dig som söker ett nytt hem, vare sig det handlar om att hyra eller hitta vilka lediga kommunala tomer som finns att tillgå.

Du finner även information kring tillgänglighetsanpassning och om möjligheten att söka bidrag för anpassning av din bostad.